INFORMÁCIE – daň z nehnuteľností a poplatok za komunálne odpady 2023

Zverejnené 9. januára 2023.
Bez úpravy .