Ochrana poľnohospodárskej pôdy – opatrenie na likvidáciu burín

Zverejnené 19. mája 2022.
Bez úpravy .