Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva v Horných Vesteniciach a nástup náhradníka

Kategória

Zverejnené 21. decembra 2021.
Bez úpravy .