Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva v Horných Vesteniciach

Kategória

Zverejnené 22. decembra 2021.
Bez úpravy .