Referendum 21.01.2023 – výsledky za obec Horné Vestenice

Percentuálna účasť občanov : 43,54 %

Zverejnené 23. januára 2023.
Bez úpravy .