Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Kategória

Vážení občania,

dňom 31.03.2021 bolo ukončené elektronické „Sčítanie obyvateľov 2021“. V našej obci sa elektronicky sčítalo 92,42% obyvateľov.

Pre občanov, ktorí sa nesčítali, bude prebiehať asistované sčítanie. Termín asistovaného sčítania bude od 03.05.2021 do 13.06.2021.

Zverejnené 10. februára 2021.
Upravené 23. apríla 2021.