Súhrnná správa starostu obce o činnosti obecného úradu ku dňu 28.05.2022

Zverejnené 2. júna 2022.
Bez úpravy .