Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bojniciach

Kategória

Okres Prievidza dňom 25.9.2020 od 06.00 hod. prechádza do oranžovej farby semaforu COVID-19.

Týmto dňom a časom sa:

–    zakazujú návštevy v zariadeniach sociálnej starostlivosti v okrese Prievidza,

–    zakazujú návštevy v nemocnici,

–    obmedzujú hromadné podujatia  na maximálne 500 osôb v exteriéri, maximálne 250 osôb v interiéri (za dodržania všetkých hygienických a protiepidemických opatrení).

Podrobnosti sú uvedené v „Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia“ číslo OLP/7311/2020, zo dňa 19. 09. 2020.

Zverejnené 25. septembra 2020.
Bez úpravy .