Vzdelávanie obyvateľstva v oblasti vykurovania pevným palivom

Kategória

Na základe zapojenia obce Horné Vestenice do Projektu LIFE IP –  Zlepšenie kvality ovzdušia, obdržal Obecný úrad Horné Vestenice  sadu vzdelávacích komixov na tému správneho vykurovania pevným palivom.

Obec prosí a žiada všetkých občanov, ktorí zabezpečujú vo svojich domácnostiach vykurovanie pevným palivom, aby si zverejnené náučné komixy pozreli a prečítali.

Riadením sa informáciami a pokynmi uvedenými v týchto komixoch sa kvalita ovzdušia v našej obci počas vykurovacej sezóny určite zlepší.

Prispeje sa tým k zlepšeniu zdravia a taktiež medziľudských vzťahov občanov.

V rámci Projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia budú aj v budúcnosti realizované ďalšie aktivity.

Zverejnené 5. marca 2021.
Bez úpravy .