Návrh – VZN obce Horné Vestenice o povinnom predprimárnom vzdelávaní v Materskej škole v Horných Vesteniciach

Zverejnené
3. mája 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
3. mája 2021 − 27. mája 2021