Ochrana poľnohospodárskej pôdy, jej využívanie a zachovanie prirodzených vlastností – opatrenia na likvidáciu burín

Zverejnené
24. marca 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
24. marca 2020