Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

Upravené
17. máj 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
5. mája 2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotnítva SR zo dňa 05.05.2020