Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Zverejnené
23. apríla 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
23. apríla 2021 − 19. mája 2021