Preskočiť na obsah

Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby a upustenie od ústneho rokovania a miestneho šetrenia