Oznámenie o začatí konania o predĺžení času platnosti územného rozhodnutia – Verejná vyhláška

Zverejnené
15. apríla 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
15. apríla 2021 − 30. apríla 2021