Oznámenie o začatí konania o predĺžení času platnosti územného rozhodnutia

Zverejnené
19. júla 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
19. júla 2021 − 3. augusta 2021