Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania

Zverejnené
9. marca 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
9. marca 2021 − 16. marca 2021