Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania

Zverejnené
15. marca 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
15. marca 2021 − 22. marca 2021