Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania

Zverejnené
4. decembra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
4. decembra 2020