Oznámenie o začatí stavebného konania a pozvanie na ústne rokovanie

Zverejnené
18. júna 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
18. júna 2021 − 6. júla 2021