Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja – záverečné stanovisko

Zverejnené
30. septembra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
30. septembra 2020