Preskočiť na obsah

Rozhodnutie o predĺžení platnosti územného rozhodnutia na stavbu „Rýchlostná cesta R2 Dolné Vestenice – Nováky“ -verejná vyhláška