Rozhodnutie o predĺžení platnosti územného rozhodnutia na stavbu „Rýchlostná cesta R2 Dolné Vestenice – Nováky“ -verejná vyhláška

Zverejnené
20. augusta 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
20. augusta 2021 − 6. septembra 2021