Rozhodnutie zo zisťovacieho konania – Územný plán obce Nitrica, zmeny a doplnky č. 2

Zverejnené
1. februára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
1. februára 2021 − 28. februára 2021