Rozsah hodnotenia – návrh strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027“

Zverejnené
17. februára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
17. februára 2021 − 17. marca 2021