Rozsah hodnotenia strategického dokumentu „Plán rozvoja vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027“

Zverejnené
1. júna 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
1. júna 2021 − 16. júna 2021