Stavebné povolenie – verejná vyhláška

Zverejnené
17. augusta 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
17. augusta 2021 − 2. septembra 2021