Stavebné povolenie

Zverejnené
3. augusta 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
3. augusta 2021 − 18. augusta 2021