Územný plán obce Nitrianske Sučany, zmeny a doplnky č. 2 – informovanie verejnosti

Zverejnené
18. augusta 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
18. augusta 2021 − 2. septembra 2021