Verejná vyhláška – Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do poľovného revíru „Drieňová“

Zverejnené
23. apríla 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
23. apríla 2021 − 30. apríla 2021