Verejná vyhláška – Stavebné povolenie

Zverejnené
18. mája 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
18. mája 2021 − 2. júna 2021