Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Vestenice č. 2/2021 o úhradách za poskytované služby obcou Horné Vestenice