Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Vestenice č. 3/2021 o povinnom predprimárnom vzdelávaní v Materskej škole v Horných Vesteniciach

Zverejnené
25. júna 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
25. júna 2021 − 12. júla 2021