Oznam Okresného úradu v Prievidzi, odbor krízového riadenia

Zverejnené
24. marca 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
24. marca 2020