Oznámenie o vstupe na pozemky, SPP – Distribúcia

Zverejnené
24. marca 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
24. marca 2020