Upozornenie pre chovateľov ošípaných

Zverejnené
24. marca 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
24. marca 2020