Výsledky volieb PS urbariát Horné Vestenice

Zverejnené
24. marca 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
24. marca 2020