Uznesenia z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Horné Vestenice konaného dňa 25.05.2020

Zverejnené
2. júna 2020
Kategória

Prílohy