Uznesenia z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Horné Vestenice konaného dňa 25.05.2020

Zverejnené
02. jún 2020
Kategória

Detaily

Prílohy