Preskočiť na obsah

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni