Preskočiť na obsah

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi