Preskočiť na obsah

Návrh – Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni