Návrh rozpočtu obce na roky 2024 a 2025

Zverejnené
5. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
5. decembra 2022 − 20. decembra 2022
Kategória

Prílohy