Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2023 o dani z nehnuteľnosti

Zverejnené
5. augusta 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
5. augusta 2022 − 31. augusta 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 1/2023

Prílohy