Návrh VZN č. 1/2022 o dani z nehnuteľnosti

Zverejnené
25. októbra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
25. októbra 2021 − 12. novembra 2021
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: VZN 1/2022

Prílohy