Oznámenie o uložení zásielky

Zverejnené
15. marca 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
15. marca 2022 − 4. apríla 2022
Kategória

Detaily

Dátum uloženia: 15. marca 2022
Odberná lehota: 4. apríla 2022
Miesto uloženia: Pošta Nitrica
Odosielateľ:
Adresát: Barbora Trellová

Prílohy