Oznámenie o uložení zásielky

Zverejnené
10. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
10. júna 2022 − 16. júna 2022
Kategória

Detaily

Dátum uloženia: 10. júna 2022
Odberná lehota: 28. júna 2022
Miesto uloženia: pošta Nitrica
Odosielateľ: Dôvera
Adresát: Peter Trella

Prílohy