Oznámenie o uložení zásielky

Zverejnené
21. septembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
21. septembra 2021 − 11. októbra 2021
Kategória

Detaily

Dátum uloženia: 21. septembra 2021
Odberná lehota: 11. októbra 2021
Miesto uloženia: Pošta Nitrica
Odosielateľ:
Adresát: Jozef Dubec, Horné Vestenice

Prílohy