Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva v Horných Vesteniciach

Zverejnené
22. decembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
22. decembra 2021 − 31. januára 2022
Kategória

Prílohy