Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva v Horných Vesteniciach a nástup náhradníka

Zverejnené
21. decembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
21. decembra 2021 − 31. januára 2022
Kategória

Prílohy