Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a pozvanie na ústne rokovanie a miestne šetrenie

Zverejnené
16. mája 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
16. mája 2022 − 31. mája 2022
Kategória

Prílohy